Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Συνεντεύξεις

Φώτης Παντόπουλος στο ραδιόφωνο ΠΟΛΙΤΕΙΑ 90,7 : Πολεοδομία και Αρχαιολογική Υπηρεσία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΦΩΤΗ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στο ραδιόφωνο ΠΟΛΙΤΕΙΑ 90,7 και στον Λεωνίδα Χονδρόπουλο μίλησε την Τρίτη 25 Οκτωβρίου ο Καθηγητής, Σύμβουλος και ειδικός Eπικοινωνίας, Φώτης Παντόπουλος με θέμα: Πολεοδομία και Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όλοι γνωρίζουμε πως η χώρα μας είναι γεμάτη από αρχαιολογικούς θησαυρούς, τους οποίους εποπτεύει αρμοδίως η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Ένας τέτοιος, χαρακτηριστικός γεωγραφικός χώρος είναι η νότια Πελοπόννησος, όπου πολλοί οικισμοί/χωριά/κωμοπόλεις/περιοχές πόλεων έχουν χαρακτηρισθεί στο σύνολο ή σε οριοθετημένο μέρος τους ως παραδοσιακοί οικισμοί και -κατά συνέπεια- προστατευόμενοι. Αυτό φυσικά είναι απόλυτα θεμιτό και αυτονόητα θέτει περιορισμούς και προδιαγραφές δόμησης ή επισκευής/ανακαίνισης ακινήτων. Βέβαια, το ότι το παραπάνω είναι σύννομο δεν σημαίνει πως “επιτρέπει” να παραβλέψουμε ιδιαιτερότητες που έχει δημιουργήσει ο χρόνος και οι συνθήκες της ελληνικής υπαίθρου, η αμέλεια ή/και η έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών στο θέμα της εποπτείας, οι καθυστερήσεις ανταπόκρισης και διεκπεραίωσης για πληθώρα - οφείλουμε να παραδεχθούμε - άλλων λόγων. Στις παρυφές των οικισμών - πιο συχνά από άλλες ζώνες - παρατηρούνται προβλήματα που συνήθως χρονίζουν και ταλαιπωρούν τους πολίτες, με αποτέλεσμα άσκοπες δαπάνες, που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, και δικαστικές περιπέτειες, που στην περίπτωσή μας είναι οι πλέον ακατάλληλες επιλογές τόσο πρακτικά όσο και επικοινωνιακά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δε, το οποίο επιβεβαιώνει και το στόχο αυτού του άρθρου, είναι η περίπτωση ασυμφωνίας - αν μπορεί να ειπωθεί έτσι - μεταξύ υπηρεσιών, όπου η μεν Πολεοδομία αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα και παραχωρεί μεταβατική περίοδο 30 ετών για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ο νόμος ορίζει, ενώ αντίθετα η Αρχαιολογική Υπηρεσία επιμένει στην άμεση συνολική συμμόρφωση και ακολουθεί τη δικαστική οδό (απόσπασμα από το σχετικό άρθρο). Ακούστε την συνέντευξη που ακολουθεί.