Επικοινωνία

Ραδιόφωνο ΠΟΛΙΤΕΙΑ 90,7

Κων/νου Παλαιολόγου 24
Σπάρτη - 2ος όροφος

Τηλ/κό Κέντρο: 27310 89240
Fax: 27310 89242
e-mail: info@politiaradio.gr
facebook: facebook.com/politiaradio