Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Συνεντεύξεις

Ο Δήμαρχος Σπάρτης για την ανάπλαση της Κων/νου Παλαιολόγου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε το Δήμαρχο Σπάρτης Μιχάλη Βακαλόπουλο, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης στις 24/04/24, για το έργο ανάπλασης της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.